Cụ thể, tháng 3/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.038 xe, tăng 30% so với tháng 2/2023, tăng 19% so với tháng 3/2022. Cụ thể là: sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 21.696 chiếc, tăng 28% so với tháng trước; xe thương mại đạt 7.990 chiếc, tăng 39% và xe chuyên dụng đạt 352 chiếc, tăng 17%.

Số lượng bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.174 xe, tăng 30% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.864 xe, tăng 31% so với tháng trước. Như vậy, số lượng bán xe toàn thị trường trong những tháng đầu năm đã nhích dần qua các tháng. Điều này cho thấy, dấu hiệu tích cực cho thị trường ô tô trong nước. Số lượng tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc vẫn đang chiếm gần một nửa doanh số.

Tháng 3/2023, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 30.038 xe

Tổng số lượng bán hàng toàn thị trường tháng 1, 2, 3/2023. Nguồn VAMA

Như vậy, tổng số lượng bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 03/2023 giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xe ô tô du lịch giảm 26%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 48% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 34%, trong khi xe nhập khẩu giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 3/2023, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh số tiêu thụ, tiếp đến là Toyota… Cụ thể như sau: tháng 3/2023, số lượng bán hàng của Trường Hải đạt 8.695 chiếc, chiếm 33,1% thị phần, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 21% so với tháng 02/2022. Tiếp đến là Toyota đạt 5.656 chiếc, chiếm 21,5% thị phần, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 16% so với tháng trước; Ford đứng thứ 3 với 3.676 chiếc, chiếm 14% thị phần, lần lượt tăng 109% và 40%; tiếp đến là Mitsubishi với 3.656 chiếc, chiếm 13,9% thị phần, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng tăng 60% so với tháng trước; Honda đứng thứ 5 với 1.489 chiếc, chiếm 5,7% thị phần, giảm 59% so với cùng kỳ và tăng 8% so với tháng trước…/.