Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, hôm nay (ngày 1/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024…

Giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận các ý kiến đa dạng, sâu sắc của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh làm rõ thêm nhiều khó khăn thách thức, đề xuất gợi mở nhiều vấn đề giá trị để Chính phủ tiếp thu.

Làm rõ vấn đề tăng trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình thế giới khó khăn, nhiều diễn biến nhanh, khó lường; kinh tế trong nước có độ mở lớn, tính chống chịu, tự chủ còn hạn chế, đang chuyển đổi, nên chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Kết quả chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng rất đáng trân trọng và tích cực. So với các nước láng giềng cho thấy, kết quả nước ta đạt được là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị.

Thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, ngoài giải pháp ngắn hạn, Chính phủ tập trung cho giải pháp dài hạn căn cơ. Vừa qua có những dấu hiệu tích cực trong xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một đề án về chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

Liên quan đến Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết này là một chủ trương và quyết sách hết sức đúng đắn, chính xác và kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

“Một số chính sách của Nghị quyết số 43/2022/QH15 thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, người dân và người lao động đã phát huy hiệu quả tích cực. Ngoài ra còn dành hơn 50% nguồn lực của Chương trình cho đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội với những dự án quan trọng, dự án trọng điểm mang tính chiến lược của quốc gia đến nay cũng đang triển khai tích cực.”, Bộ trưởng chia sẻ.

Tuy nhiên, một số chính sách chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lý giải nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện vay lại không vay; một số doanh nghiệp muốn vay nhưng lại không đủ điều kiện. Ngoài ra, do thiết kế chương trình với quy định những dự án có khả năng phục hồi. Quy định này khiến cho đơn vị cho vay và các doanh nghiệp đi vay đều rất lo ngại về việc hiểu thế nào là doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, Chính phủ trình với Quốc hội cho phép thực hiện tiếp Chương trình này đến hết năm 2023 và nếu không đạt thì sẽ hủy dự toán.

Về năng suất lao động không đạt, Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân là do mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi, chậm dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động giữa các ngành, lĩnh vực; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, riêng năm 2023 còn có lý do là tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với mục tiêu. Sản xuất công nghiệp, xây dựng và bất động sản khó khăn. Một bộ phận lao động di chuyển.

“Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng một đề án tăng năng suất lao động dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một đề án về chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm rõ vấn đề./.