Từ ngày 22/6/2023 đến ngày 24/8/2023, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 12/15 cơ sở 1 kinh doanh thuốc, dược liệu trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tại thời điểm thanh tra, có 3 cơ sở kinh doanh dược liệu đã dừng hoạt động.

Kết quả thanh tra cho thấy, 12/15 cơ sở được thanh tra có đủ hồ sơ pháp lý trong hoạt động kinh doanh thuốc, dược liệu; nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ sở bán buôn thuốc có kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn theo quy định. Cơ sở bán lẻ dược liệu được trang bị giá kệ khang trang sạch sẽ, hộp đựng và bảo quản dược liệu đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh thuốc, dược liệu đã tiến hành tập huấn cho nhân viên, chương trình tập huấn phù hợp với nhiệm vụ được giao, lưu đầy đủ hồ sơ huấn luyện, đào tạo…

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại trong việc thực hiện quy chế chuyên môn dược và các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc, dược liệu tại các cơ sở này.

Tại thời điểm thanh tra Công ty TNHH Eurovita, Chứng chỉ hành nghề dược số 0335/ĐNA-CCHND ngày 04/12/2014 do Sở Y tế Đà Nẵng cấp cho ông Nguyễn Đức Anh là dược sỹ phụ trách chuyên môn của cơ sở. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Anh chưa xuất trình được bản xác nhận cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Tại Công ty Cổ phần Dược Medico, Chứng chỉ hành nghề dược số 0460/ĐNA-CCHND ngày 22/10/2015 do Sở Y tế Đà Nẵng cấp cho ông Trần Thắng là dược sỹ phụ trách chuyên môn của cơ sở. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, ông Trần Thắng chưa xuất trình được bản xác nhận cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Cơ sở Kinh doanh thuốc y học cổ truyền Xuân Phước Đường, Nhà thuốc Đông y Nam Sơn, Cơ sở Kinh doanh thuốc y học cổ truyền trực thuộc Công ty TNHH dược phẩm Trí Tín ngừng hoạt động nhưng không báo cáo Sở Y tế Đà Nẵng.

Riêng đối với Công ty TNHH Dược liệu Đất Quảng đã có văn bản thông báo ngừng hoạt động. Ngày 04/7/2023, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng ký, ban hành Quyết định số 524/QĐ-SYT thu hồi giấy phép hoạt động.

Đối với Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC, kết luận thanh tra cho biết, đoàn phát hiện thuốc Calcium-NIC EXTRA có tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp thuốc (Công ty TNHH EUROVITA phân phối) do Công ty TNHH Dược phẩm USA-NIC sản xuất có nội dung chưa đầy đủ với tờ hướng dẫn sử dụng đã được Cục Quản lý Dược thẩm định, cấp phép lưu hành.

Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành Công ty TNHH Dược phẩm USA- NIC số tiền 30 triệu đồng.

Đoàn thanh tra có Công văn số 628/TTrB-P3 ngày 27/6/2023 gửi Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị thu hồi các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của các cơ sở ngừng hoạt động kinh doanh.

Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành 2 quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều điều kiện kinh doanh dược đối với 3 cơ sở bán lẻ thuốc trong đó Cơ sở Kinh doanh thuốc y học cổ truyền Xuân Phước Đường, Nhà thuốc Đông y Nam Sơn, Cơ sở Kinh doanh thuốc y học cổ truyền 21 Hồ Ngọc Lãm; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của 74 cơ sở trong đó có Công ty TNHH Dược liệu Đất Quảng.

Ngoài ra, Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành 2 quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề do không cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định của pháp luật: thu hồi Chứng chỉ hành nghề số 0460/ĐNA-CCHND ngày 22/10/2015 do Sở Y tế Đà Nẵng cấp cho dược sỹ Trần Thắng; thu hồi Chứng chỉ hành nghề số 0335/ĐNA-CCHND ngày 04/12/2014 do Sở Y tế Đà Nẵng cấp cho dược sỹ Nguyễn Đức Anh.

Ngày 5/7/2023, đoàn thanh tra có Công văn số 674/TTrB-P3 gửi Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị xem xét xử lý việc cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản gửi phòng y tế các quận, huyện rà soát toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược liệu trên địa bàn. Trường hợp phát hiện cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh thì xem xét thu hồi các giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn chủ động rà soát và thực hiện nghiêm túc việc cập nhật kiến thức chuyên môn đối với dược sỹ phụ trách chuyên môn của các cơ sở theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc, kinh doanh dược liệu trên địa bàn.

Tiếp tục xem xét, xử lý dược sỹ Trần Thắng và dược sỹ Nguyễn Đức Anh có hành vi phạm hành chính không cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn dược và các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc đối với trường hợp Công ty TNHH MTV Hiệp Ý Thiên tiếp tục có hoạt động kinh doanh dược.

Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, dược liệu, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh doanh thuốc, dược liệu trong quá trình hoạt động.

Phương Anh