Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Thủ tướng phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1080/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em. Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Tại Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, đánh giá các Nghị định, Thông tư có liên quan để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.

Điều chỉnh Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2

Phó Thủ tường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1083/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Theo điều chỉnh, Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km với tổng mức đầu tư dự án là 6.810,11 tỷ đồng.

Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Bình

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mới đây  đã ký Quyết định 1079/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Bình.  Cụ thể, công nhận xã Xích Thổ thuộc huyện Nho Quan, xã Gia Sinh và xã Gia Phong thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Công nhận huyện Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình là vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Phương Mai

Nguồn: https://media.chinhphu.vn/ra-soat-lai-toan-bo-he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-102230918161713532.htm