Niêm yết về việc tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá

Niêm yết về việc tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá

Hội đồng phân giao hạn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá niêm yết cụ thể như sau: 


Ảnh minh hoạ

Chi tiết, xem tại đây. 

Thông tin liên hệ:
– Phòng Thuận lợi hàng hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương
– Điện thoại: (024) 22205432 – Email: xnk-tlh@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu
Bộ Công Thương

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/niem-yet-ve-viec-to-chuc-phien-phan-giao-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-nam-2023-theo-phuong-thuc-dau-gia/