Những trường hợp nào bị tạm đình chỉ hoạt động do không bảo đảm an toàn về PCCC?

Những trường hợp nào bị tạm đình chỉ hoạt động do không bảo đảm an toàn về PCCC?

Luật sư Trương Xuân Hải

Trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc khi đang có nguồn lửa, nguồn nhiệt mà xuất hiện môi trường nguy hiểm cháy, nổ.

tm-img-alt

Ảnh minh hoạ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì các trường hợp sau đây bị tạm đình chỉ hoạt động:

+ Trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc khi đang có nguồn lửa, nguồn nhiệt mà xuất hiện môi trường nguy hiểm cháy, nổ (sau đây gọi là nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ);

+ Vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản mà không thực hiện, bao gồm: Tàng trữ, sử dụng trái phép hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép hoặc không đúng nơi quy định; làm mất tác dụng của lối thoát nạn, ngăn cháy lan mà khi xảy ra cháy, nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản;

+ Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC:

Cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở, hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC theo quy định ảnh hưởng đến một trong các điều kiện an toàn PCCC quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền;

Đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC theo quy định vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền.

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/nhung-truong-hop-nao-bi-tam-dinh-chi-hoat-dong-do-khong-bao-dam-an-toan-ve-pccc-a135327.html