Năm 2024: 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Năm 2024: 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

(TCT online) – Để triển khai mạnh mẽ việc hỗ trợ người dân, DN sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngành Thuế xác định việc triển khai giải pháp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Theo đó, Tổng cục Thuế đang yêu cầu các địa phương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, phấn đấu đến cuối năm nay, 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký sẽ sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tính từ ngày 15/12/2022 đến đầu năm 2024, đã có 63/63 cục thuế triển khai việc rà soát đối tượng thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Nhờ đó, cả nước đã có 40.355 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 94,36% kế hoạch. Số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã được sử dụng là 104,8 triệu hóa đơn, bình quân đạt 2.597 hóa đơn/cơ sở kinh doanh. Kết quả triển khai về cơ bản đã đạt tiến độ tích cực so với kế hoạch các cục thuế tự xây dựng. Cụ thể, nếu ở giai đoạn 1 (tính đến hết tháng 3/2023) kết quả rà soát để đưa vào diện triển khai chỉ là 3.901 cơ sở kinh doanh, thì thực tế số hộ triển khai tính đến 31/12/2023 là 42.765, tăng gấp 11 lần. Xét về số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã sử dụng ở giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) là 2,2 triệu hóa đơn, thì đến 31/12/2023 là 104,8 triệu, tăng gấp 47,6 lần. Một số cục thuế địa phương đạt kết quả về tổng thể tốt như TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh.

Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, nhưng Tổng cục Thuế cũng thừa nhận, nếu so sánh với số liệu quản lý trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế trên hệ thống TMS thì tỷ lệ cơ sở kinh doanh triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền vẫn còn thấp. Đáng chú ý, trong tổng số 40.355 cơ sở kinh doanh đã đăng ký, chỉ có 18.605 đơn vị đã sử dụng, chiếm 46,1%. Có 39/63 cục thuế có tỷ lệ trên 50% số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký nhưng không sử dụng hóa đơn. Đặc biệt, có 13 cục thuế là Bắc Kạn, Trà Vinh, Quảng Trị, Quảng Bình, Lào Cai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Sơn La, Ninh Thuận, Yên Bái, Thanh Hóa, Nam Định, An Giang, Ninh Bình có tỷ lệ trên 70% số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký nhưng không sử dụng hóa đơn.

Để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế cần báo cáo cấp ủy Đảng, UBND các tỉnh, TP có giải pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong việc chuyển đổi áp dụng để quản lý doanh thu hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Đồng thời, đề xuất chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế trong việc tăng cường quản lý sử dụng HĐĐT; mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Trong năm 2024, các cục thuế cần triển khai các chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua. Cục trưởng cục thuế, chi cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc cục thuế chỉ đạo, quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; giao chỉ tiêu triển khai đến từng cấp lãnh đạo phòng, chi cục thuế, từng đội thuế, từng công chức hỗ trợ, hướng dẫn, vận động, đôn đốc mở rộng diện cơ sở kinh doanh áp dụng. Cơ quan thuế các cấp cần rà soát để tăng thêm số lượng cơ sở kinh doanh đưa vào diện triển khai năm 2024. Việc rà soát phải thực hiện thường xuyên, nếu có thay đổi, biến động thì báo cáo Tổng cục Thuế để điều chỉnh danh sách thuộc diện.

Đối với cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai năm 2024, dựa trên kết quả rà soát thực tế và kinh nghiệm triển khai thời gian qua, các cục thuế cần lập kế hoạch triển khai cho năm 2024, đảm bảo phấn đấu hết quý II đạt tối thiểu 30%, hết quý III đạt 50% và tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024. Đối với các cơ sở kinh doanh đã đăng ký áp dụng trong năm 2023 nhưng chưa sử dụng, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận quản lý thực hiện rà soát và nắm bắt các nguyên nhân chủ quan, khách quan để tìm giải pháp khắc phục. Trong quá trình xử lý nếu gặp những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện, đảm bảo trong năm 2024, 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký thì phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; phối hợp, tổ chức hội nghị tập huấn giữa các cơ sở kinh doanh với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT để tháo gỡ các khó khăn về ứng dụng, chi phí chuyển đổi, sử dụng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng HĐĐT khởi tạo máy tính tiền nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm.

Trung Kiến

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/dien-dan/9eae1b7a-5738-4d8d-9669-285fd0bf1848