Mỗi công chức thuế cần vận động, giám sát việc xuất hóa đơn sau từng lần bán xăng dầu

Mỗi công chức thuế cần vận động, giám sát việc xuất hóa đơn sau từng lần bán xăng dầu

(TCT online) – Ngày 19/12/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 10/CĐ-TCT gửi cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Thuế DN lớn chỉ đạo quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay hầu hết các cục thuế đã tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng. Tuy nhiên, vẫn còn cục thuế chưa đánh giá đúng tầm quan trọng, chưa quyết liệt chỉ đạo việc triển khai phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; chưa rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng triển khai tại địa phương, số lượng DN, cửa hàng đã thực hiện, chưa thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng để có giải pháp phù hợp. Việc triển khai của cục thuế cơ bản chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền, chưa có phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, từng cán bộ quản lý để triển khai.

Để khắc phục tình trạng này, Tổng cục Thuế yêu cầu, các địa phương chưa có văn bản chỉ đạo của UBND thì Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu UBND chỉ đạo các sở, ban ngành chủ động phối hợp với cơ quan thuế triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành tại địa phương tổ chức rà soát, nắm bắt thực trạng hạ tầng, thiết bị, tiến độ triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng tại từng cửa hàng kinh doanh xăng dầu; tổ chức ngay các buổi làm việc với đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thông báo, mời công khai các công ty cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công và thảo luận giải pháp hiệu quả; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có) để thực hiện thành công việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg.

 Quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến các đồng chí lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về HĐĐT tới từng doanh cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để các đơn vị hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện được phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định. Gắn trách nhiệm với việc thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đơn vị không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Cục Thuế báo cáo cụ thể việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ và gửi kết quả thực hiện hàng ngày về Tổng cục Thuế. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát hành HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1284/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023. Tiếp đó, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 4/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai HĐĐT đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 5468/TCT-DNL ngày 5/12/2023 chỉ đạo cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai tới DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định./.

                                                                                   Trung Kiên

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/c56620fe-cd0f-40b5-9b1d-abdc3cb1ba28