Lâm Đồng: Xử phạt Công ty Phước Phúc Nhân do vi phạm trong khai thác khoáng sản

Lâm Đồng: Xử phạt Công ty Phước Phúc Nhân do vi phạm trong khai thác khoáng sản

TN&MTUBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt số 991/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Phước Phúc Nhân với số tiền hơn 233 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty Cổ phần Phước Phúc Nhân (tổ dân phố 6B, đường tỉnh lộ 721, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như: Không nộp báo cáo định kỳ hoạt động; không gửi kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được cấp phép khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường; không nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm thông tin lưu trữ và Tạp chí Địa chất); không thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 theo quy định; chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2022 với số tiền phải nộp là 10.206.456 đồng; ngày phải nộp 31/01/2022, ngày nộp 22/7/2022, chậm nộp 172 ngày; chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023 với số tiền phải nộp 10.596.342 đồng, ngày phải nộp 05/01/2023, đã nộp ngày 24/5/2024, chậm nộp 505 ngày, chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2024 với số tiền phải nộp 10.908.934 đồng, phải nộp ngày 05/01/2024, đã nộp ngày 24/5/2024, chậm nộp 140 ngày.

Quyết định xử phạt số 991/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Phước Phúc Nhân 

Căn cứ theo các Quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP); điểm b khoản 6 Điều 40 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP; Điểm a khoản 5 Điều 31 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Với 5 hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh Lâm Đồng phạt Công ty Cổ phần Phước Phúc Nhân gần 117 triệu đồng.

Tuy nhiên, đối với tổ chức mức tiền phạt bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân cùng hành vi vi phạm; quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 3 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với Công ty Cổ phần Phước Phúc Nhân là hơn 233 triệu đồng.

Quyết định này được giao cho Công ty Phước Phúc Nhân nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Phước Phúc Nhân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Sỹ Tùng

Nguồn: https://tainguyenvamoitruong.vn/lam-dong-xu-phat-cong-ty-phuoc-phuc-nhan-do-vi-pham-trong-khai-thac-khoang-san-cid115231.html