Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch Kiên Giang xác định 4 đột phá, trong đó nhấn mạnh đột phá thứ nhất của Kiên Giang là hình thành khu kinh tế biển phía Tây, phát triển kinh tế đất liền hướng biển.

Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Cùng với đó, các thành phố Rạch Giá – Hà Tiên – Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển.

Theo đó, thành phố Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; thành phố Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ Xanh; thành phố Hà Tiên là đô thị di sản.

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7%/năm. Tỷ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản chiếm 29,6%, công nghiệp – xây dựng chiếm 24,7% (trong đó, công nghiệp chiếm khoảng 15,0%), dịch vụ chiếm 41,1% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 4,6% trong cơ cấu kinh tế tỉnh.

Song song đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tăng bình quân 4,7%/năm; tốc độ tăng trưởng dân số bình quân đạt 0,17%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 2% theo chuẩn hiện hành.

Thành lập Khu Kinh tế ven biển Rạch Giá sau năm 2030

Giai đoạn sau năm 2030, tỉnh sẽ thành lập Khu Kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành. Trọng tâm phát triển là về thương mại, dịch vụ, logistics cảng biển, đô thị – dịch vụ – du lịch, công nghiệp ven biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Với vai trò nhằm phát huy tổng hợp tiềm năng, lợi thế của đô thị tổng hợp – chuyên ngành, trung tâm đầu mối về thuỷ sản và cảng hàng không Rạch Giá.

Đồng thời, thành lập Khu Kinh tế Cửa khẩu tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Khu Kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên và Khu vực Cửa khẩu Giang Thành

Tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng; Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển – đảo đặc sắc, với nhiều giá trị khác biệt, đẳng cấp quốc tế. Bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di sản, lịch sử của tỉnh được bảo tồn và thể hiện rõ nét.

Mở rộng không gian, lấn biển theo quy định pháp luật

Theo quy hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển tỉnh Kiên Giang được xác định gồm: Phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh kết nối du lịch, đầu tư, thương mại, sản xuất, tiêu dùng giữa đất liền với hải đảo, trọng tâm là Phú Quốc; nuôi biển khai thác hải sản bền vững, dịch vụ hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến hải sản, công nghiệp năng lượng tái tạo; tạo bước đột phá phát triển thành phố Phú Quốc với cơ chế vượt trội về chính sách ưu đãi để tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng tâm cho Phú Quốc.

Cùng với đó, phát triển hướng biển, mở rộng không gian, lấn biển theo quy định pháp luật, sáng tạo, độc đáo, giàu bản sắc; hình thành không gian đô thị-dịch vụ đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện và năng lực tự nhiên; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động kinh tế-xã hội và xây dựng Chính quyền Số; nâng cao hiệu quả quản trị công và cải cách thủ tục hành chính.

Quy hoạch tỉnh xác định 4 đột phá, trong đó nhấn mạnh đột phá thứ nhất của Kiên Giang là hình thành khu kinh tế biển phía Tây, phát triển kinh tế đất liền hướng biển.

Về không gian phát triển, tỉnh Kiên Giang được cấu trúc thành 03 hành lang kinh tế chiến lược và 02 khu vực động lực, trong đó, mỗi không gian được định vị các vai trò quan trọng có thể phát triển, hỗ trợ cho nhau, tạo động lực thúc đẩy các khu vực còn lại trên cơ sở phát huy thế mạnh, hạn chế mặt yếu.

Tổ chức không gian phát triển tỉnh theo 04 vùng liên huyện giàu đặc trưng và hướng tới sự hiệp đồng giữa các địa phương và 03 cực động lực phát triển gồm: Thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc và thành phố Hà Tiên

Quy hoạch cũng nêu rõ tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội theo 4 tiểu vùng gồm: Vùng Tứ giác Long Xuyên, Vùng Tây sông Hậu, Vùng U Minh Thượng và Vùng hải đảo./.

Thời kỳ 2021-2030: Định hướng phát triển Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia
Thời kỳ 2020-2030, GRDP Kiên Giang tăng bình quân khoảng 8%-9%/năm
Kiên Giang cải thiện tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động
Kiên Giang non nước hữu tình