Hoa Kỳ ban hành câu hỏi về Lượng và Giá trị trong vụ việc khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế PVTM với dây cáp nhôm Việt Nam

Hoa Kỳ ban hành câu hỏi về Lượng và Giá trị trong vụ việc khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế PVTM với dây cáp nhôm Việt Nam

Ngày 13 tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo khởi xướng điều tra xem xét pham vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại (PVTM) với dây cáp nhôm từ 03 quốc gia Việt Nam, Cam-pu-chia và Hàn Quốc. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, DOC đã ban hành bản câu hỏi Lượng và Giá trị (Quantity & Value Questionnaire) tới các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam nhằm thu thập thông tin nhằm chuẩn bị cho việc ban hành các bản câu hỏi điều tra tiếp theo của DOC.

Trong trường hợp doanh nghiệp không trả lời bản câu hỏi, hoặc không cung cấp thông tin về số lượng và giá trị được yêu cầu, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể kết luận doanh nghiệp không hợp tác và sử dụng dữ kiện sẵn có bất lợi để ban hành kết luận trong vụ việc. Doanh nghiệp cũng có thể nộp thư xin gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi tới DOC, nêu rõ lý do và đề xuất thời gian gia hạn.

Để xem thông báo và nội dung chi tiết của bản câu hỏi, các doanh nghiệp có thể truy cập trang thông tin điện tử của DOC: http://access.trade.gov hoặc tải xuống tại đây.

Thông tin về vụ việc

– Sản phẩm bị điều tra: Dây cáp nhôm có mã HS 8544.49.9000, 8544.42.9090. DOC cáo buộc dây cáp nhôm hoàn thiện tại Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sử dụng nguyên liệu đầu vào có xuất xứ Trung Quốc như dây cáp bện hoặc dây cáp nhôm chưa hoàn thiện, không có sự chuyển đổi đáng kể, thuộc phạm vi hoặc lẩn tránh lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc.

– Vụ việc gốc: Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) với cùng loại sản phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế CBPG là từ 58,51% đến 63,47%, mức thuế CTC là từ 33,44% đến 165,63%.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Quốc Khánh, Điện thoại: 098.926.0696, Email: khanhngq@moit.gov.vn, ngocny@moit.gov.vn, Website: http://pvtm.gov.vn/

Xem Thông báo của DOC  tại đây

Nguồn: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài

Nguồn: https://thongtincongthuong.vn/hoa-ky-ban-hanh-cau-hoi-ve-luong-va-gia-tri-trong-vu-viec-khoi-xuong-dieu-tra-xem-xet-pham-vi-san-pham-va-chong-lan-tranh-thue-pvtm-voi-day-cap-nhom-viet-nam/