Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 13/2023/TT-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT, ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Thông tư quy định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 đối với muối (mã 2501) là 84.000 tấn; trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác là 67.117 tá.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 đối với muối (mã 2501) là 84.000 tấn; trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác là 67.117 tá

Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 gồm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất; Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Về thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023./.