Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu – Phần 9: nhãn giày dép

Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu – Phần 9: nhãn giày dép

Việc đưa ra thị trường giày dép, hoặc các bộ phận chính của giày dép khi được bán riêng lẻ, phải tuân thủ các quy định ghi nhãn của Liên minh Châu Âu (EU) theo Chỉ thị 94/11/EC về việc áp dụng luật, quy định và điều khoản hành chính của các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc dán nhãn vật liệu được sử dụng trong các thành phần chính của giày dép để bán cho người tiêu dùng.

Việc đưa ra thị trường giày dép, hoặc các bộ phận chính của giày dép khi được bán riêng lẻ, phải tuân thủ các quy định ghi nhãn của Liên minh Châu Âu (EU) theo Chỉ thị 94/11/EC về việc áp dụng luật, quy định và điều khoản hành chính của các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc dán nhãn vật liệu được sử dụng trong các thành phần chính của giày dép để bán cho người tiêu dùng.

Yêu cầu của nhãn

Việc ghi nhãn phải mô tả chất liệu của ba bộ phận chính của giày dép (mũ trên, lớp lót, và đế ngoài), nêu rõ trong từng trường hợp liệu chất liệu đó là da thuộc, da phủ, vải dệt hay loại khác. Nếu không có vật liệu đơn lẻ nào chiếm ít nhất 80% sản phẩm, thì nhãn phải truyền đạt thông tin về hai vật liệu chính được sử dụng.

Vì mục đích này, nó có thể được lựa chọn giữa việc sử dụng chữ tượng hình hoặc chỉ dẫn bằng ngôn ngữ của các quốc gia thành viên EU. Khi chữ tượng hình được sử dụng, cần phải phù hợp với các quy định của Phụ lục I của Chỉ thị.

Việc giám sát và kiểm tra xem thành phần của sản phẩm có phù hợp với thông tin do nhãn cung cấp hay không có thể diễn ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng (ví dụ: thông quan, kho của nhà phân phối, đại lý bán buôn hoặc bán lẻ).

Việc ghi nhãn phải được được đặt, ít nhất, trên một chiếc mỗi đôi. Nhãn có thể được in, dán, dập nổi hoặc sử dụng nhãn đính kèm. Việc gắn nhãn phải đảm bảo chắc chắn, dễ nhìn, dễ tiếp cận, kích thước của các biểu tượng đủ lớn đảm bảo dễ hiểu.

Người chịu trách nhiệm cung cấp nhãn và đảm bảo tính chính xác của nhãn là:

·      Nhà sản xuất, nếu được thành lập ở EU; hoặc

·      Đại lý được ủy quyền, khi nhà sản xuất không được thành lập ở EU; hoặc

·      Người chịu trách nhiệm đầu tiên đưa giày dép vào thị trường EU, nếu cả nhà sản xuất và đại lý đều không được thành lập tại EU;

·      Nhà bán lẻ sẽ vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng giày dép có dán nhãn phù hợp.

Quy định cụ thể đối với giày dép

Quy định về nhãn ở trên không bao gồm các loại giày dép cụ thể được điều chỉnh bởi một số qui định dưới đây:

·      Giày bảo hộ được điều chỉnh bởi Quy định (EU) 2016/425 về thiết bị bảo hộ cá nhân thay thế Chỉ thị 89/686/EEC (ví dụ ủng có mũi bằng théo – HS640110);

·      Giày dép chịu sự điều chỉnh của Quy định (EC) 1907/2006 liên quan đến REACH (ví dụ giày dép có chứa amiăng – HS 681291);

Đối với giày PPE, theo quy định, bắt buộc phải mang nhãn bao gồm những nội dung sau:

·      Dấu CE (được gắn vĩnh viễn trên sản phẩm, bao bì hoặc tài liệu);

·      Nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm (ví dụ: ID sản phẩm, địa chỉ nhà nhập khẩu/nhà sản xuất và thông tin liên hệ);

·      Cách sử dụng cấu trúc;

·      Số nhận dạng Notified Body (đối với giày loại III);

·      Biểu tượng hoặc dấu hiệu cảnh báo về rủi ro mà PPE được dùng để bảo vệ.

Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu về việc dán nhãn xuất xứ bắt buộc (‘nhãn sản xuất’) ở Châu Âu đối với tất cả các sản phẩm phi thực phẩm, bao gồm cả giày dép. Cho đến nay, ghi nhãn sản xuất là tự nguyện.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
 Na Uy, Iceland, và Latvia

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/gioi-thieu-mot-so-quy-dinh-ve-nhan-mac-bat-buoc-doi-voi-hang-cong-nghiep-khi-vao-thi-truong-bac-au-phan-9-nhan-giay-dep/