Đơn giản hóa một số thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không

Đơn giản hóa một số thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động hàng không.

Cụ thể, Nghị định số 15/2024/NĐ-CP thay thế một số mẫu đơn, giấy chứng nhận của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, bao gồm:

– Mẫu số 03: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung;

– Mẫu số 06: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung;

– Mẫu số 08: Đơn đề nghị đăng ký sử dụng thương hiệu;

– Mẫu số 09: Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu;

– Mẫu số 10: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.

Đồng thời, Nghị định số 15/2024/NĐ-CP cũng thay thế một số mẫu tờ khai của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng gồm: 

– Mẫu số 01: Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung;

– Mẫu số 03: Tờ khai cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

PV.

Nguồn: https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/don-gian-hoa-mot-so-thu-tuc-ve-kinh-doanh-van-chuyen-hang-khong.phtml