Đắk Nông: Ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống

Đắk Nông: Ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống

Trần Quỳnh – UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Văn bản ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6361/BNN-TY ngày 11/09/2023 về việc ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống; xét Tờ trình số 133/TTr-SNN ngày19/09/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành công văn ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống.

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, Giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các Trạm Biên Phòng cửa khẩu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Hải quan các cửa khẩu: Bu Prăng, Đăk Peur và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển, buôn bán tôm hùm giống vào địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm. Phối hợp các cơ quan chuyên môn tại cửa khẩu xử lý tiêu hủy đối với các lô hàng tôm hùm giống bất hợp pháp theo quy định.

tm-img-alt

Đắk Nông ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống

Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tôm hùm giống nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các Trạm Kiểm dịch động vật nội địa, Trạm Kiểm dịch cửa khẩu Đăk Peur và cửa khẩu Bu Prăng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, Đồn biên phòng, Hải quan tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển tôm hùm giống ra vào địa bàn tỉnh; duy trì chế độ trưc 24/24h tại các Chốt Kiểm dịch đầu mối giao thông; giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mòn khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển tôm hùm giống ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh: Phối với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm giống trái phép; yêu cầu người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh tôm hùm giống trái quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: Duy trì hoạt động của Đoàn liên ngành cấp huyện để phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về mua bán, vận chuyển tôm hùm theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ tôm hùm giống trái phép. Tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay các hoạt động buôn bán, nhập lậu tôm hùm giống theo quy định của pháp luật…