Đã có trên 4.100 cửa hàng xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Đã có trên 4.100 cửa hàng xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

(TCT online) – Đó là thông tin được Phó Cục trưởng Cục Thuế DN lớn (DNL) Nguyễn Tài Hải chia sẻ với các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Tài Hải cho biết: ngày 01/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1284/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đồng thời đề nghị Tổng cục Thuế cập nhật tình hình áp dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu của các DN trên cả nước đến nay và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc áp dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Triển khai Công điện số 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 4/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai HĐĐT đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, xăng dầu và Thông báo số 1144/TB-BTC ngày 7/12/2023 phân công nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị thuộc và trực thuộc để triển khai thực hiện.

Về phía Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản: Công văn số 5080/TCT-DNL ngày 13/11/2023; Công văn số 5468/TCT-DNL ngày 05/12/2023; Công điện số 10/CĐ-TCT ngày 19/12/2023 chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tại từng địa phương, Cục Thuế đã phối hợp rất chặt chẽ với các sở, ban ngành tại địa phương tham mưu với UBND thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng để tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn, DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đến từng DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp giữa các DN kinh doanh xăng dầu và công ty cung cấp giải pháp;…

Với các giải pháp đó nên đến nay, có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng (tăng 1.400 cửa hàng so với thởi điểm 01/12/2023). Các DN khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành HĐĐT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ DN đã triển khai đạt cao như: Bắc Ninh (96,9%), Thanh Hóa (95%), Yên Bái (70,6%), Quảng Nam (57,3%), Cao Bằng (54,5%), Kon Tum (54,4%), Thừa Thiên Huế (53,3%),…

Phó Cục trưởng Cục Thuế DNL Nguyễn Tài Hải cho biết, để tiếp tục mở rộng việc triển khai HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể: Cục Thuế DNL sẽ chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương thực hiện có kết quả cao để các địa phương khác nghiên cứu, hướng dẫn DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương triển khai thực hiện; quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến các đồng chí lãnh đạo cục thuế, phòng, các chi cục thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về HĐĐT tới từng DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu giúp các đơn vị hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện được việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định. Tham mưu UBND thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                      Trung Kiên

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/1063e246-0caf-43d0-9a9d-35966292b056