Công ty Cổ phần dệt Long An bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Cổ phần dệt Long An bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Cổ phần Dệt Long An bị Cục Thuế tỉnh đưa lên danh sách thông báo, công khai quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Long An quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Dệt Long An.

Quyết định cưỡng chế của Cục Thuế tỉnh đối với Công ty Cổ phần Dệt Long An

Công ty Cổ phần Dệt Long An bị cưỡng chế do có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế trên 11,6 tỉ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế kể từ ngày 15/11.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh cũng ra thông báo việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Dệt Long An với lý do công ty không chấp hành thông báo của Cục Thuế tỉnh về việc thông báo tiền thuế nợ.

Công ty Cổ phần Dệt Long An ngừng hoạt động nhiều năm qua

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh, Công ty Cổ phần Dệt Long An sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành ngày 15/11 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp, trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Trước đó, Công ty Cổ phần Dệt Long An chính thức đóng cửa nhiều năm qua, cơ sở vật chất hiện tại xuống cấp trầm trọng. Trong những năm gần đây, công ty cũng gặp không ít lùm xùm liên quan đến việc bán đấu giá tài sản để thi hành án./.

Kiên Định

Nguồn: https://baolongan.vn/cong-ty-co-phan-det-long-an-bi-cuong-che-ngung-su-dung-hoa-don-a167026.html