Bổ sung Dự án đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia
Bổ sung Dự án đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia

Cụ thể, Thủ tướng bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải nêu tại Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg, ngày 23/7/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng quyết định kiện toàn Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải nêu tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022. Theo đó, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc làm Ủy viên Ban Chỉ đạo./.