Bộ Công Thương gia hạn thời hạn ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Bộ Công Thương gia hạn thời hạn ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 07 tháng 4 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) tiếp nhận Hồ sơ của công ty là đại diện cho ngành sản xuất trong nước (Bên yêu cầu), yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Cục PVTM đã ban hành công văn số 29/TB-PVTM xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của Luật quản lý ngoại thương.


Ảnh minh hoạ, nguồn internet

Khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào kiến nghị của Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra), Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc điều tra hoặc không điều tra. Trường hợp đặc biệt, việc ban hành quyết định về vụ việc có thể được gia hạn 01 lần nhưng không quá 30 ngày”.

Để có thêm thời gian xem xét hồ sơ vụ việc và các thông tin liên quan, ngày 05 tháng 6 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày. Theo đó, thời hạn cuối cùng để ban hành quyết định liên quan tới vụ việc này được gia hạn đến ngày 05 tháng 7 năm 2023.

Mọi thông tin đề nghị gửi về:

          Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

          Cục Phòng vệ thương mại – 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          Cán bộ phụ trách: Phan Chí Hiếu

          Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ: 112)

          Email: hieupc@moit.gov.vn; nghiavt@moit.gov.vn

Xem Quyết định tại đây.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Bộ Công Thương

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/bo-cong-thuong-gia-han-thoi-han-ban-hanh-quyet-dinh-dieu-tra-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-doi-voi-san-pham-cap-thep-du-ung-luc-tu-ma-lai-xi-a-vuong-quoc-thai-lan-va-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa/