Bộ Công Thương dừng cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC

Bộ Công Thương dừng cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC

Ngày 08 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương về việc tiếp tục thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) triển khai cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC cho thương nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC biết và thực hiện.

Chi tiết nội dung văn bản số 1115/XNK-TLH tại đây

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu
Bộ Công Thương