Bình Thuận: Giảm 50% phí trước bạ với ô-tô trong nước từ 1/7

Bình Thuận: Giảm 50% phí trước bạ với ô-tô trong nước từ 1/7

Lâm Bình  

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, thực hiện Nghị định 41/2023 ban hành ngày 28/6/2023 bắt đầu từ 1/7 đến cuối năm 2023, ô-tô lắp ráp sản xuất trong nước và rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Nghị định 41/2023 của Chính phủ quy định từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2023, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ô-tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% so với mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022 ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

tm-img-alt

Ảnh minh họa. ITN

Thực hiện Công điện số 04 của Tổng cục Thuế thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô-tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô và các loại xe tương tự xe ô-tô được sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 41, Cục Thuế tỉnh chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các chi cục thuế, thành phố trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 41/2023 nêu trên để góp phần kích thích tiêu dùng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/binh-thuan-giam-50-phi-truoc-ba-voi-o-to-trong-nuoc-tu-17-a136134.html