11 tháng: thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 97,3%

11 tháng: thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 97,3%

(TCT online) – Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 97,3% so với dự toán, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 134,6% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 96,1% so với dự toán.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả trên là do ngành Thuế đã triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023. Trong đó, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế tập trung triển khai quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm;

Tính đến ngày 30/11/2023, Tổng cục Thuế đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với 16 cục thuế bao gồm: Hà Nội, Lâm Đồng, Bắc Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hoá, Hoà Bình, Bắc Ninh, Long An, Tiền Giang, TP HMC, Đà Nẵng, Tây Ninh, Đồng Nai, Hải Dương, Ninh Bình, Lạng Sơn. Tổng số thu do các cục thuế này quản lý chiếm 66,6% tổng thu toàn ngành thuế. Trên cơ sở báo cáo của các cục thuế, lãnh đạo Tổng cục đã đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời để các cục thuế thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 đã được giao, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác thu NSNN năm 2024.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 11 tháng đầu năm, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 58.080 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở DN; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị, xử lý với tổng số tiền là 57.937 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 15.117,16 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.985,05 tỷ đồng; giảm lỗ là 40.835,11 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 11.529,08 tỷ đồng, bằng 76,26% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong tháng 11/2023, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 3.500 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng. Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế thế giới, trong nước; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 12 và Quý IV năm 2023;

Cục Thuế DN lớn cần tiếp tục bám sát diễn biến, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty để đánh giá nguồn thu NSNN tháng 12, Quý IV và cả năm 2023 để có giải pháp điều hành thu hiệu quả; tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN); rà soát, đôn đốc các NCCNN chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện; khẩn trương phối hợp với Cục CNTT, các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và các cơ quan có liên quan xây dựng ứng dụng và triển khai thí điểm ứng dụng bản đồ số về mỏ khoáng sản;

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế tại các cục thuế và tham mưu Tổng cục chấn chỉnh nghiêm các đơn vị vi phạm. Đồng thời, tham mưu Tổng cục các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế hiệu quả, phù hợp trong những tháng cuối năm, giảm thiểu tình trạng nợ thuế gia tăng.

 Đối với công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt. Bên cạnh đó cần tiếp tục rà soát, tổng hợp các hành vi gian lận về hóa đơn, trốn thuế… kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước và các Vụ án để có biện pháp tuyên truyền, phổ biến kịp thời định kỳ hằng tháng, hằng quý tới các cục thuế, các vụ, đơn vị nắm, nghiên cứu dưới dạng sổ tay nghiệp vụ hoặc các hình thức tương tự phù hợp.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ đơn vị khẩn trương xây dựng quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lựa chọn hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, trình Tổng cục ban hành. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro tổng thể.

Các cục thuế bám sát tình hình thực tế, rà soát, đánh giá để phòng ngừa kịp thời tình trạng gian lận trong việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, từ đó có báo cáo, đề xuất các giải pháp, tham mưu Tổng cục chỉ đạo kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế./.

                                                                                              Trung Kiên

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/da3c791e-75c7-45e7-a0f9-6d164b8c1ca0