Ong bắp cày khổng lồ tàn sát 30.000 ong mật

Ong bắp cày khổng lồ tàn sát 30.000 ong mật

Nhật Bản – Dù đông gấp 1.000 lần, ong mật châu Âu vẫn chịu thua trước ong bắp cày khổng lồ có kỹ năng chiến đấu vượt trội.

Video: BBC

Trả lời