Nuôi cá trê vàng lãi gần 15.000 đồng/kg

Nuôi cá trê vàng lãi gần 15.000 đồng/kg

Cá trê vàng sau 5-6 tháng thả nuôi sẽ cho thu hoạch, với trọng lượng 4-5 con/kg, được thương lái thua mua tại huyện Phụng Hiệp với giá 39.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với cách nay một tháng.

Người nuôi thu hoạch cá trê vàng.

Cá trê vàng sau 5-6 tháng thả nuôi sẽ cho thu hoạch, với trọng lượng 4-5 con/kg, được thương lái thua mua tại huyện Phụng Hiệp với giá 39.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với cách nay một tháng. Do nuôi bằng thức ăn công nghiệp nên giá thành nuôi cá trê vàng dao động từ 24.000-25.000 đồng/kg, với giá bán hiện nay người nuôi lãi gần 15.000 đồng/kg cá thương phẩm. Trung bình một ao cá 300m2 cho thu hoạch 20 tấn cá, người nuôi lãi 60 triệu đồng.

Theo DUY KHÁNH (Báo Hậu Giang)