Nước đổ như thác xuống quốc lộ

Nước đổ như thác xuống quốc lộ

Nước từ trên núi đổ xuống như thác đoạn Km2 quốc lộ 4C, hướng đi từ thành phố Hà Giang lên huyện Đồng Văn do mưa lớn kéo dài hai ngày qua.

Phạm Hưởng – Quỳnh Lộc

Theo vnexpress.net

Trả lời