Nhân viên bán hàng kiêm bác sĩ

Nhân viên bán hàng kiêm bác sĩ

Khách hàng khiếu nại:

– Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng được có nửa năm đã hỏng. Thế mà cậu dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời.

Nhân viên bán hàng đáp:

– Thưa ông, đích thực là lúc đấy tôi không nói gì sai cả!

Khách hàng tức giận quẳng chiếc đồng hồ lên quầy:

– Cậu xem đi! Nó hỏng đến mức chỉ còn có nước quẳng đi thế mà cậu bảo không sai, là không sai thế nào?

Nhân viên bán hàng vẫn bình tĩnh đáp lời:

– Thưa ông, vì bữa đó, tôi trông sắc diện của ông kém lắm…

– !?!

Theo Vnexpress.net