Long An phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Long An phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác sản khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Long An phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 11 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích hơn 68ha, trữ lượng 10.245.500m3 nằm trên địa bàn các huyện Bến Lức, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, các địa phương liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, vị trí đề xuất theo đúng quy định pháp luật. Các vị trí đề xuất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh và không nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động khoáng sản;…/.

Châu Sơn

Nguồn: https://baolongan.vn/long-an-phe-duyet-11-khu-vuc-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-a177150.html