Làm tốt 1 việc, ngồi không phúc đức cũng gia tăng gấp bội

Làm tốt 1 việc, ngồi không phúc đức cũng gia tăng gấp bội

Đa ngôn tất bại, xưa nay họa phúc trên đời đều từ miệng mà ra. Người nói nhiều cũng giống như người mù đi trong đêm tối, đi càng lâu càng khó tránh được họa.

1.