Để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể khi ngủ và mối nguy hại khôn lường

Để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể khi ngủ và mối nguy hại khôn lường

Hướng quạt vào người khi ngủ có thể là nguyên nhân gây đau tim và các vấn đề về tuần hoàn máu não.