Công bố 8 nhóm ngành nghề bị cấm kinh doanh năm 2021

Công bố 8 nhóm ngành nghề bị cấm kinh doanh năm 2021

Căn cứ Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020, từ ngày 1/1/2021, có 8 nhóm ngành nghề thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị cấm đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Luật cấm 8 hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

1. Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục I của luật.

2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của luật.

3. Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của luật.